dr Nebojša IvanovićDoc. dr sc. Nebojša Ivanović, hirurg onkolog. Jedan je od osnivača i koordinator stručnog tima Poliklinike Eskulap u Vlasoitncu. Autor je naučnih rasprava i studija iz oblasti hirurške tehike i prognoze karcinoma dojke, objavljenih u vodećim svetskim publikacijama onkološke hirurgije. Jedan je od retkih hirurga koji je kreirao i publikovao sopstvenu hiruršku tehniku poštedne operacije karcinoma dojke, u vodećem svetskom časopisu za tu oblast (“The Breast”). Uporedo sa radom u državnim ustanovama razvija i privatnu medicinsku praksu – 2001. Formirao je ordinaciju koja je 2005. prerasla u specijalnu hiruršku bolnicu www.aesculap.rs

Pored karcinoma dojke sa uspehom se bavi hirurgijom štitaste žlezde, melanoma, kolona i rektuma, tumora jetre, sarkoma mekih tkiva…

Doktor je nauka u oblasti onkološke hirurgije, docent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

NAŠ STRUČNI TIM ČINE

 
Doc. dr Nebojša Ivanović – hirurg onkolog, Beograd
 
Dr Tatjana Nikolić – ginekolog, Leskovac
Dr Sofija Jugović-Jović – ginekolog, Leskovac
 
Mr dr Gabrijela Stojković – magistar kardiologije, Leskovac
Dr Dragan Totosković – kardiolog, Leskovac
 
Dr Srđan Stamenković, ortoped, Leskovac
Dr Vojislav Aleksić – ortoped, Beograd
 
Dr Sonja Stamenković - otorinolaringolog, Leskovac
Dr Slobodanka Gudeljević – otorinolaringolog, Leskovac
 
Dr Zoran Blagojević – gastroenterolog, Niš
 
Puk dr Rajko Popović – reumatolog, Beograd
Dr Srđan Matić – reumatolog, Leskovac
 
Dr Goran Luković – urolog, Leskovac
 
Dr Žikica Džudžić – hirurg, Niš
Dr Saša Dragović – hirurg, Niš
 
Dr Ivajlo Ilijev – psihoanalitičar, Niš
Dr Lidija Đokić – neuropsihijatar, Leskovac
Dr Zoran Tomić – neurolog, Leskovac
Dr Nenad Zdravković – neurolog, Leskovac
 
Dr Gordana Dolić – nutricionista, Leskovac
 
Dr Goran Stanojević – patolog, Leskovac
 
Dr Nela Milenković – specijalista opšte medicine, Vlasotince
Dr Ljupka Živković – specijalista opšte medicine, Vlasotince
Dr Stevica Nikolić – specijalista opšte medicine, Vlasotince